Някои наши проекти

КОНТАКТИ

Home is the starting place of love, hope and dreams. David Oswald

УСЛУГИ

Добрият и пълен интериорен проект е гаранция за отличен краен резултат! Ние предлагаме:

 • Архитектурно заснемане – посещение на обекта и взимане на всички размери от място;Варианти на разпределения-варианти на  цялостното или частично преустройство на обекта, когато се налага, зониране на пространствата и разполагане основните елементи от обзавеждането. Обсъждаме вариантите с Вас, правим необходимите корекции и промени, ако е необходимо. Така оформяме разпределението, на базата на което разработваме по отделно всяко помещение.Концепция– Уточняваме стиловото и цветово оформление на обекта. Обсъждаме бюджета, в който трябва да се помести ремонта и обзавеждането.; Фотореалистични 3D визуализации във висока резолюция– визуализации с предложения за цялостните решения, включващи  концепция за мебелите, настилките, таваните, стените, осветлението. Обсъждаме вариантите с Вас и правим необходимите корекции и промени (ако се налага и по разпределението от предходния етап). Представяме Ви коригираните 3D визуализации. Ако се налага отново правим промени. След като стигнем до окончателния вариант за всяко помещение преминаваме към изработване на технически и работни чертежи.;

 • План обзавеждане – подробна схема за разположение на всички мебели;

 • План софити (тавани) – чертежи на всички декоративни елементи по таваните;
 • План настилки – чертежи на настилките с пояснение за размери, вид, цвят и тн.;
 • Разгъвки (погледи към стените) – разгъвки на стените с информация за вид обработка, цвят, мебелировка и всички необходими размери;
 • План ключове, осветление и контакти – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за осветление, ключове, контакти и др.;
 • План ВиК изводи – обозначаване на точните места на всички необходими изводи за санитарните уреди, отходни каналаи, изводи за топла и студена вода;
 • Чертежи на мебели – когато е необходимо мебелите да бъдат изработени по поръчка представяме необходимите чертежи за изработка им;
 • Детайли на уникални елементи от интериора;
 • Всички необходими допълнителни чертежи според спецификата на конкретния обект.
 • Оферти от изпълнители и доставчици за всичко необходимо.