Някои наши проекти

КОНТАКТИ

ЦЕНИ

Ние не менижираме проекта,
а го изпълняваме!

Всичките ни клиенти са различни и имат различни желания. Цените са индивидуално съставяни според нуждите и желанията на всеки. Обикновено ценообразуването е на база избор на материали, декори и различната сложност за изпълнение на мебелите. В други случаи цената се определя от времето, необходимо за реализиране на вашият проект.

За предварителна оферта, моля свържете се с нас на имейла ни за връзка:

info@avmebelidesign.com. 

Колкото по-подробна информация ни дадете за Вашия обект и желания, толкова по-точна ще бъде офертатата. Отговаряме на всички запитвания.
Ако имате колебания, въпроси или просто искате да обсъдим вашите намерения заповядайте при нас в производствената ни база. Обадете се, за да си уговорим среща.

Дори и да нямате готова скица на това, което искате – ние ще ви помогнем да постигнете резултата, за който сте мечтали.