Някои наши проекти

КОНТАКТИ

НА ФОКУС – НОТАРИАЛНА КАНТОРА

Работа за вдъхновение

Друга гледна точка на офиса като по-комфортно място за служителите

Предизвикателството в тази задача бе да създадем концепция и да реализираме индивидуални кабинети за подобряване на работните пространства на служителите, който да са удобни и ефективно да се оползотворят помещенията.

Фокусът е върху създаването на комфортни работни места, съобразни с ергономията, достъпа до естествено осветление, качеството на вентилацията и акустичния комфорт в помещенията, в които шумовото замърсяване е високо.

Специфичната форма на мебелите позволява голяма гъвкавост при различните отдели. С тях могат да се изграждат разнородни като композиция работни места и всеки служител получава по-голямо лично пространство, благодарение на редуването и завъртането на отделните модули. Характерната подредба създава интересна игра на плановете и дълбочина на офиса.

Зали за срещи, кътове за обсъждания разделят работните зони, а допълнителни свободностоящи акустични панели обособяват микропространства с по-човешки мащаб и по-добър звуков комфорт. Конферентните зали са индивидуализирани, обвързани тематично с контекста на града.

Комбинацията от материали и цветове, оформянето на различните пространства и избраното обзавеждане създават усещане за уютна и игрива атмосфера.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *