Някои наши проекти

КОНТАКТИ

ЦЕНИ

Ние не менижираме проекта, а го изпълняваме! Всичките ни клиенти са различни и имат различни желания. Цените са индивидуално съставяни според нуждите и желанията на всеки. Обикновено ценообразуването е на база избор на материали, декори и различната сложност за изпълнение на мебелите. В други случаи цената се определя от времето, необходимо за реализиране на вашият […]